• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/1996
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 66-TC/ĐTPT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/11/1996 Văn bản được ban hành 66-TC/ĐTPT
02/11/1996 Văn bản có hiệu lực 66-TC/ĐTPT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.