• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/09/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 25/06/2012
Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số ký hiệu 115/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 05/09/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 29/09/2005
Nguồn thu thập Công báo số 18 - 09/2005; Ngày đăng công báo 14/09/2005
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Ngày hết hiệu lực 25/06/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.