• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 02/04/2010
Về việc phê duyệt dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu 1067/1998/QĐ-TTg Ngày ban hành 25/11/1998
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/12/1998
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 06/2010/QĐ-TTg Về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật Ngày hết hiệu lực 02/04/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.