• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 17/01/2001
Về việc bãi bỏ quy định: Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng trường lớp và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 15/2001/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/01/2001
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/01/2001
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Phó Chủ tịch Hà Ngọc Đông
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.