• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 17/12/2014
Về: Ban hành quy định hỗ trợ kinh phí đối với nhân dân tham gia quản lý và bảo vệ biên giới. Bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 02/2003/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/01/2003
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 10/01/2003
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 17/12/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.