• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Số ký hiệu 1501/QĐ-BNV Ngày ban hành 02/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/12/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.