• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/04/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 25/11/2019
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 13/2009/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 4 năm 2009

CHỈ THỊ

Về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An

____________________________________

Những năm qua, Du lịch Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu và lượng khách tăng, cơ sở vật chất không ngừng được đổi mới và tăng cường, đội ngũ cán bộ và công nhân lao động ngày càng trưởng thành về chuyên môn nghiệp vụ, công tác quảng bá xúc tiến du lịch có bước tiến rõ. Tuy nhiên, so với yêu cầu trước mắt và lâu dài, phát triển của du lịch Nghệ An vẫn có mặt thiếu vững chắc, lượng khách quốc tế còn thấp, sản phẩm du lịch đơn điệu và có xu hướng giảm dần tính hấp dẫn, thiếu các sản phẩm đặc thù; cơ sở vật chất nhìn chung manh mún, nhỏ lẻ, có ít các dự án đầu tư lớn về du lịch, nhất là dự án đầu tư nước ngoài; từ quý 3 năm 2008 đến nay, do tác động khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, lượng khách du lịch đến Nghệ An có dấu hiệu chững lại và suy giảm. Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch có Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động của ngành Du lịch Việt Nam về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa.

Để đưa ngành du lịch Nghệ An tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến quán triệt nội dung Chương trình hành động của ngành Du lịch Việt Nam, đồng thời chủ động triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến Chiến lược phát triển du lịch của đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Giao Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch, khu vui chơi giải trí… trên địa bàn tỉnh tiến hành đăng ký và cam kết tham gia chương trình khuyến mại giảm giá do ngành Du lịch Việt Nam phát động để thu hút khách du lịch đến Nghệ An.

b) Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin, quảng bá du lịch Nghệ An trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang web của ngành, cần chú trọng tại các thị trường trọng điểm: Thái Lan, Lào, Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc; Triển khai dựng biển quảng cáo tấm lớn về du lịch tại các trục giao thông chính vào địa bàn tỉnh Nghệ An và các khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

c) Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, trọng tâm là các sản phẩm du lịch văn hoá lịch sử, du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng…; quan tâm phát triển các sản phẩm hàng hoá, hàng lưu niệm mang bản sắc xứ Nghệ để phục vụ nhu cầu của khách du lịch đồng thời thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng dịch vụ tại các điểm tham quan, du lịch.

d) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, văn hoá giao tiếp ứng xử cho đội ngũ quản lý và nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan, di tích và cộng đồng dân cư.

g) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét giảm các loại phí tham quan và vệ sinh môi trường cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo trật tự trị an tại các điểm tham quan, du lịch theo tinh thần Chỉ thị số 07/2000/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch và Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác đảm bảo trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, lừa đảo để đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

b) Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Con Cuông, Ban quản lý vườn quốc gia Pù Mát xây dựng quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến tham quan các điểm du lịch vùng biên giới thuộc Vườn quốc gia Pù Mát.

4. Sở Giao thông - Vận tải triển khai chiến dịch nâng cao chất lượng vận tải hành khách, có thái độ văn minh trong dịch vụ taxi và xe vận chuyển khách du lịch, thực hiện công khai giá cước.

5. Sở Y tế chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh tại các cơ sở kinh doanh và trọng điểm du lịch của tỉnh, đặc biệt vào mùa hè.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch.

7. Sở Công thương chỉ đạo ngành Điện lực đảm bảo nguồn điện cho các cơ sở kinh doanh du lịch, nhất là vào mùa cao điểm.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An tăng thời lượng tuyên truyền quảng bá cho du lịch Nghệ An đồng thời xem xét giảm phí quảng cáo các chương trình, sản phẩm du lịch khuyến mại của các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có tiềm năng về du lịch:

a) Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã đăng ký tham gia chương trình khuyến mại giảm giá đồng thời yêu cầu cam kết thực hiện việc công khai ổn định giá đến tháng 9/2009.

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động dịch vụ, đảm bảo trật tự trị an, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ, thiên tai và các tệ nạn xã hội; phát động chiến dịch làm sạch môi trường tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn; hạn chế tình trạng bán hàng rong, xe ôm chèo kéo khách.

Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này và hàng tháng báo cáo kết quả gửi về Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Đường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.