• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 09/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 5 tháng 3 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường quản lý công tác xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An

______________________________

Hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm vừa qua đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu về kinh doanh, thu nộp ngân sách, thu nhập của người lao động đều tăng khá, năm sau cao hơn năm trước. Giải quyết việc làm cho hàng ngàn người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Nguồn thu từ XSKT là nguồn lực đáng kể đã được đầu tư cho một số công trình phúc lợi xã hội có ý nghĩa thiết thực.

Tuy vậy, hoạt động XSKT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang còn nhiều hạn chế, phát triển chưa tương xứng với điều kiện hiện có của địa phương. Chậm bắt nhịp khi tham gia thị trường chung. Địa bàn rộng, dân số đông nhưng hoạt động của XSKT chỉ triển khai ở một số ít huyện, thành phố, thị xã. Công tác quản lý hoạt động XSKT chưa được quan tâm một cách đúng mức. Tỷ lệ tiêu thụ vé còn thấp, hiệu quả kinh doanh chưa vững chắc. Tệ nạn số đề có xu thế gia tăng gây tác động xấu trong đời sống của nhân dân.

Để đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý hoạt động XSKT, đưa hoạt động XSKT ngày càng phát triển tốt hơn, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Tài chính về thực hiện một số biện pháp để kiểm soát thị trường XSKT từ năm 2007. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án mở cửa thị trường chung xổ số khu vực Miền Bắc, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách chế độ của Nhà nước, UBND tỉnh chỉ thị cho Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền và phổ biến cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương phát hành XSKT của nhà nước là đúng đắn, nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thống của dân cư vui chơi có thưởng. XSKT là nguồn thu của ngân sách nhà nước được dùng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: các công trình văn hoá, y tế, giáo dục... để mọi người dân đều được hưởng thụ. Từ đó, làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức được tham gia mua vé số là việc làm tự nguyện, vừa ích nước, vừa lợi nhà, là hình thức giải trí lành mạnh, góp phần hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề trong xã hội.

2. Giao Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phát hành các đợt xổ số gắn với các chương trình, mục tiêu của tỉnh để xây dựng các công trình trường học, bệnh viện và các công trình phúc lợi xã hội khác. Thông qua các tổ chức, đoàn thể quần chúng để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia mua vé số.

- Chỉ đạo Công ty XSKT triển khai thực hiện tốt đề án mở cửa thị trường xổ số khu vực miền Bắc của Bộ Tài chính với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về thu xổ số kiến thiết, vừa tạo chủ động vừa nâng cao trách nhiệm của các Công ty XSKT trong kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối (in ấn - phát hành - tiêu thụ - quay số mở thưởng - thanh quyết toán), tự chịu trách nhiệm trước nhà nước về kết quả kinh doanh.

- Phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các hiện tượng lợi dụng xổ số để tổ chức các hoạt động lô đề trái pháp luật.

- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động kinh doanh XSKT, tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý tài chính để phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm của đơn vị.

3. Giao Công ty XSKT:

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt đề án mở cửa thị trường chung XSKT khu vực miền Bắc của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách của Nhà nước về các hoạt động XSKT, đặc biệt là các quy chế tổ chức phát hành, thu hồi và thanh huỷ vé số, chế độ quản lý tài chính, chế độ kiểm toán báo cáo tài chính bắt buộc hàng năm và chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền cấp huyện, cấp xã, để có những biện pháp tích cực trong việc đấu tranh phòng chống tệ nạn số đề. Hàng năm xây dựng kế hoạch hỗ trợ công tác chống số đề theo chế độ nhà nước quy định để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện.

- Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tư cách pháp nhân để ký hợp đồng đại lý, bán vé số. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy chế đại lý theo hợp đồng đã ký kết. Hướng dẫn nghiệp vụ cung cấp thông tin cần thiết và các điều kiện khác cho các đại lý xổ số.

4. Các đại lý và cá nhân bán vé xổ số phải thực hiện đúng các cam kết về nhận vé và trả lại vé bán không hết. Thanh toán đầy đủ kịp thời tiền bán vé theo đúng hợp đồng đã ký kết. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công ty XSKT về các hoạt động của mình. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng XSKT để thông đồng với chủ đề, ghi đề đánh bạc trái với pháp luật nhà nước.

5. Thành phố Vinh là địa bàn hoạt động XSKT sôi động nhất của tỉnh, thu ngân sách từ hoạt động XSKT cũng lớn nhất, tuy nhiên nạn số đề đang diễn ra phức tạp. Giao Chủ tịch UBND thành phố Vinh tăng cường chỉ đạo các phường, xã, các ngành nội chính thành phố kết hợp với Công ty XSKT bố trí những địa điểm vừa thuận lợi để làm đại lý, bán vé vừa thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra. Quản lý chặt chẽ số lượng, tổ chức, cá nhân đại lý và bán vé số. Kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các đại lý, cá nhân, các tụ điểm lợi dụng XSKT để ghi đề, đánh đề theo đúng pháp luật của nhà nước.

6. Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, chính quyền cấp huyện, cấp xã và Công ty XSKT để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các hiện tượng lợi dụng xổ số kiến thiết để cá cược, đánh bạc, lô đề trái pháp luật.

7. Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cùng với các tổ chức đoàn thể quần chúng kết hợp với chính quyền các cấp để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân ý nghĩa thiết thực của XSKT là hoạt động lành mạnh vừa ích nước, vừa lợi nhà.

8. Các cơ quan Báo chí, Đài phát thanh, truyền hình Nghệ An đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức đa dạng, nội dung phong phú để nhân dân hiểu và tham gia tự nguyện mua vé số để đóng góp xây dựng tổ quốc, nhất là chương trình XSKT có mục tiêu.

Đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý hoạt động XSKT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.