• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/1997
HĐND TỈNH NGHỆ AN
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 25 tháng 1 năm 1997

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NGHỆ AN KHÓA 13

KỲ HỌP THỨ 5

Về việc đặt tên một số đường phố

ở thành phố Vinh, đường phố và bãi tắm thị xã Cửa Lò

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND mỗi cấp công bố ngày 3/7/1996;

Xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

1- Đặt tên cho một số đường phố ngoài những đường đã có tên trước đây ở thành phố Vinh, cụ thể như sau:

1.1- Đường từ ngã 4 Hải quan tới gặp đường Nguyễn Sỹ Sách (Kênh Bắc) đặt tên: Đừng 3/2 (mồng 3 tháng 2).

1.2- Đường quốc lộ 46 (49 cũ) từ ngã 3 hồ cá Cửa Nam tới Cầu Đước, đặt tên: Đường Nguyễn Sinh Sắc.

1.3- Đường Quốc lộ 8 (đi núi thành), từ giáp đường Phan Đình Phùng qua cầu Cửa Tiền vào giáp xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) đặt tên: Đường Phạm Hồng Thái.

1.4- Đường Vinh đi Cửa Hội từ cống 4 cửa tới hết xã Hưng Lộc, đặt tên là: Đường Lê Viết Thuật.

2- Quyết định phân đoạn một số đường quá dài ở thành phố Vinh và đặt tên cho các đường mới được phân đoạn, cụ thể là:

2.1- Đường Nguyễn Trãi từ ngữ 4 Ngân hàng tới ngã 3 Quán Bàu được đặt tên mới: Đường Mai Hắc Đế.

Đường Nguyễn Trãi phần còn lại từ ngã ba Quán Bàu tới ngã ba Quán Bánh vẫn giữ tên: Đường Nguyễn Trãi.

2.2- Đường Hà Huy Tâp từ ngã 3 thư viện tới cầu Kênh Bắc được đặt tên mới: Đường Nguyễn Văn Cừ.

Đường Hà Huy tập phần còn lại từ cầu Kênh Bắc tới ngã ba Quán Bàu vẫn giữ tên: Đường Hà Huy Tập.

2.3- Đường Phan Đăng Lưu từ ngã 4 Phong Định - Cảng tới kho xăng dầu Hưng Hòa được đặt tên mới: Đường Nguyễn Viết Xuân.

Đường Phan Đăng Lưu phần cònlại từ ngã 4 Cửa Đông (Mặt trận và LĐLĐ) tới ngã 4 Phong Định - Cảng vẫn giữ tên: Đường Phan Đăng Lưu.

2.4- Đường Đinh Công Tráng từ ngã 5 nhà VHLĐ tới ngã 3 Cửa Đông được đặt tên mới là đường Hồ Tùng Mậu.

Đường Đinh Công Tráng từ ngã 5 nhà VHLĐ tới đường Quang Trung vẫn giữ nguyên tên: Đường Đinh Công Tráng.

2.5- Đường Nguyễn Phong Sắc và ngã 4 Hải quan tới cống 4 cửa vẫn giữ nguyên tên: Đường Nguyễn Phong Sắc.

(Cắt bới đoạn từ ngã 4 Cửa Đông đến ngã 4 Hải quan nhập sang đường Trường Thi).

2.6- Đường Trường Thi (cũ) nối thêm đoạn từ ngã 4 Cửa Đông đến ngã 4 Hải quan của đường Nguyễn Phong Sắc (cũ) đặt tên là: Đường Trường Thi.

2.7- Đường Trần Hưng Đạo từ ngã 3 Nguyễn Thái Học tới ga Vinh được đặt tên mới: Đường Trường Chinh.

Đường Trần Hưng Đạo từ ngã 4 Cửa Nam tới ngã 3 Nguyễn Thái Học vẫn giữ nguyên tên: Đường Trần Hưng Đạo.

3- Đặt tên cho một số đường phố ở thị xã Cửa Lò, cụ thể như sau:

3.1- Đường dọc sát bờ biển từ Cửa Lò đến Cửa Hội được đặt tên: Đường Bình Minh.

3.2- Đường song song với đường Bình Minh, từ hữu ngạn sông Cấm đến đường trung tâm (đường 11 theo bản đồ quy hoạch) được đặt tên: Đường Mai Thúc Loan.

3.3- Đường thứ hai song song với đường Bình Minh, từ hữu ngạn sông Cấm đến đường trung tâm (đường số 11 theo bản vẽ quy hoạch) được đặt tên: Đường Nguyễn Huệ.

3.4- Đường bắt đầu từ đường Bình Minh phía cảng Cửa Lò tới địa phận xã Nghi Hợp (Nghi Lộc) được đặt tên: Đường Nguyễn Xí.

3.5- Đường bắt đầu từ đường Bình Minh phía Cửa Hội tới chợ Mai Trang được đặt tên: Đường Phạm Nguyễn Du.

3.6- Đường trung tâm đi vào thị xã (đường 11 theo bản đồ quy hoạch) được đặt tên: Đường Nguyễn Sinh Cung.

3.7- Đường trục ngang (số 7 theo bản đồ quy hoạch) đi qua trụ sở UBND xã Nghị Thu được đặt tên: Đường Sào Nam.

3.8- Đường trục ngang (số 8 theo bản đồ quy hoạch) song song với đường Sào Nam được đặt tên: Đường Nguyễn Thức Tự.

3.9- Đường từ cảng Cửa Lò tới giáp đường Nguyễn Xí được đặt tên: Đường Vạn Lộc.

4- Đặt tên các bãi tắm biển Cửa Lò, cụ thể như sau:

4.1- Bãi tắm phía Cửa Lò có đảo Lan Châu, đặt tên: Bãi tắm Lan Châu.

4.2- Bãi tắm khu vực trung tâm thuộc địa phận phường Nghi Hương, đặt tên: Bãi tắm Xuân Hương.

4.3- Bãi tắm phía Cửa Hội phía ngoài biển có hòn Song Ngư, đặt tên: Bãi tắm Song Ngư.

5- Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo HĐND và UBND thành phố Vinh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các đường chưa đặt tên để quyết định đặt tên cho từng đường một cách thích hợp.

6- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành hữu quan và chính quyền thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò gắn biển tên đường và đánh số nhà trên các tuyến đường, đồng thời tuyên truyền giải thích sâu rộng trong nhân dân về tên các danh nhân, sự kiện lịch sử, địa danh được dùng đặt tên đường phố để tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 25/01/1997./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Như Vỹ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.