• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 27/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 29 tháng 7 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc mở cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí,

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

________

Thực hiện Nghị định số 47/1996/NĐ-CP ngày 18-8-1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong những năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng công an tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt nhiều kết quả thiết thực, từng bước đưa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đi vào nề nếp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy vậy, trong thời gian gần đây, tình hình, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi, tàng trữ trái phép trong nhân dân có xu hướng diễn biến phức tạp. Tình trạng buôn bán sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt thuỷ sản, khai thác khoang sản trái phép xẩy ra ỏ nhiều đơn vị, địa phương... Công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn sơ hở, thiếu sót; tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí để gây án giết người, cướp tài sản, giải quyết mâu thuẫn, trả thù cá nhân, chống người thi hành công vụ hoặc cưa phá bom mìn, đầu đạn lấy thuốc nổ để buôn bán đã xẩy ra nhiều vụ việc làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi và số vũ khí đã trang bị nhưng đến nay không còn nhu cầu sử dụng hoặc không đúng đối tượng được trang bị theo quy định của pháp luật; từng bước đưa công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đi vào nê nếp; kịp thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng phương tiện đặc biệt này để hoạt động phạm pháp, giảm thiểu tai nạn do sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1 Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và bộ đội biên phòng tỉnh có kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị tổ chức cuộc vận động toàn dân giao nộp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, lực lượng vũ trang (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh); chấn chỉnh các sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đưa công tác này đi vào nề nếp; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và những trường hợp cô" tình vi phạm; rà soát thu hồi hết số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi trái phép ngoài xã hội và số vũ khí đã được trang bị này không còn nhu cầu sử dụng hoặc không đúng đối tượng được trang bị theo quy định.

2. UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vá tính nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đế các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, các hộ gia đình và từng người dân nêu cao ý thức tự giác, tạo nên phong trào quần chúng rộng khắp phát hiện thu, nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ trôi nổi ngoài xã hội; tố giác các trường hợp tàng trữ buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền cơ sở thu hồi, xử lý.

Xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép ở đơn vị, địa phương mình. Thời gian cao điểm từ ngày 10/8/2005 đến 30/9/2005 tổ chức sơ kết; đến quý 4/2006 sơ kết đợt 2, sau đó đưa vào công tác thường xuyên. .

3. Các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền cuộc vận động toàn dân tham gia giao nộp thu hồi vũ khí, vật liệu nô, công cụ hỗ trợ kịp thời, nêu gương những tập thể, cá nhân có cách làm tốt đạt hiệu quả cao, tạo khí thế phong trào quần chúng rộng khắp động viên mọi người hăng hái tham gia cuộc vận động.

4. Công an tỉnh là cơ quan Thường trực chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, úy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành liên quan theo dõi kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cuộc vận động về UBND tỉnh biết theo dõi để chỉ đạo.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.