• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/02/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 10/2005/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 18 tháng 2 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Số 10/2005/CT-UB ngày 18 tháng 02 năm 2005 về việc phòng cháy,

chữa cháy rừng năm 2005

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2005 tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, khô hạn đang xẩy ra trên diện rộng. Nguy cơ cháy rừng có thể xẩy ra khó lường.

Tỉnh Nghệ An có tài nguyên rừng lớn, với 1.198.863 ha đất lâm nghiệp, trong đó có 720.207 ha đất có rừng, hơn 40.000 ha đất rừng phục hồi, đặc biệt có hơn 28.000 ha rừng thông nhựa, là những đối tượng rừng rất dễ cháy. Năm 2005 là năm du lịch Quốc gia được tổ chức tại Nghệ An, khách du lịch sinh thái sẽ tăng khá. Do đó công tác PCCCR càng phải đặc biệt quan tâm.

Để chủ động đối phó với các tình huống cháy rừng có thể xẩy ra. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, TP Vinh, TX Cửa Lò thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Thành lập và kiện toàn các Ban chỉ huy PCCCR huyện, thành, thị; Xã, Phường, Lâm, Nông trường, các đơn vị Quân đội, Công an, Tổng đội Thanh niên xung Phong có quản lý rừng.

- Xây dựng, rà soát quy chế hoạt động của Ban chi huy các cấp, các ngành, các đơn vị cho phù hợp với tình hình hiện nay, đảm bảo các ban chi huy hoạt động có hiệu quả.

- Xây dựng phương án PCCCR năm 2005, phương án tác chiến chữa cháy rừng cho các khu rừng trọng điểm của từng địa phương. Đặc biệt là các khu rừng di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như khu rừng đặc dụng khu Mộ Cụ Hoàng Thị Loan, khu rừng Mai Hắc Đế, núi Quyết, núi Chung, các khu rừng thông nhựa.

- Ở các huyện có các khu rừng trọng điểm tập trung phải thành lập lực lượng chữa cháy cơ động và duy trì tốt lực lượng tại chỗ, có biên chế cụ thể, xây dựng hiệu lệnh báo động, có tổ chức chỉ huy chặt chẽ.

- Các chủ rừng kinh doanh diện tích rừng thông lớn phải xây dựng các công trình PCCCR như đường băng cản lửa, chòi quan sát cảnh báo lửa rừng, xây dựng đập nước, bể nước, trạm bơm. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ đầy đủ cho phòng và chữa cháy rừng.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Làm rõ trách nhiệm quyền lợi của người được giao quản lý kinh doanh rừng.

- Xây dựng các bảng tuyên truyền, biển báo hiệu cấp cháy rừng, biển cấm lửa rừng. Xây dựng bản tin tuyên truyền về PCCCR để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức thi tìm hiểu luật quy định về bảo vệ rừng và PCCCR.

- Mở các lớp tập huấn để bồi dưỡng tuyên truyền về kỹ thuật PCCCR, ký cam kết thực hiện bảo vệ rừng PCCCR. Xây dựng các mô hình thôn, bản, xã làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

3- Giao Trung tâm Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm theo dõi cấp dự báo cháy rừng phối hợp với Đài truyền hình thông báo kịp thời cấp cháy rừng trên Đài phát thanh và truyền hình khi cấp cháy rừng lên đến cấp III trở lên, để các ngành, các huyện, các chủ rừng tổ chức lực lượng PCCCR kịp thời.

- Các ngành cấp tỉnh: Kiểm lâm, Công an, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các chủ rừng, khi cấp dự báo lên cấp IV cấp V phải tổ chức trực ban 24/24 giờ hàng ngày, đồng thời xây dựng phương án phối hợp lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng trong mọi tình huống.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tập trung chi đạo thật tốt nhiệm vụ PCCCR năm 2005. Để góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.