• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 12/2005/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 3 tháng 3 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Số 12/2005/CT-UB ngày 03 tháng 3 năm 2005 về công tác tiêm phòng dại chó

Những năm qua, bệnh dại chó đã phát ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Năm 2004, tại huyện Đô Lương bệnh dại chó đã phát ra ở 8/32 xã, thời điểm phát bệnh cao nhất từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2004. Số người bị chó cắn là 640 người, trong đổ có 2 người tử vong. Tuy hiện nay tình hình bệnh chó dại đã tạm ổn sau khi tiêm phòng, nhưng nguy cơ phát bệnh trong mùa hè tới là rất cao.

Để ngăn chặn bệnh dại chó tái phát trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hưởng ứng chương trình thanh toán bệnh dại trên toàn quốc, nhằm bảo vệ tính mạng cho nhân dân, UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. UBND các huyện, thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, Trạm thú y thống kê đàn chó đang nuôi, lập kế hoạch tiêm phòng bệnh dại cho toàn bộ đàn chó nuôi trên địa bàn. Thời gian bắt đầu triển khai từ 01/04/2005 đến 01/05/2005. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và có ý thức chủ động phòng chống bệnh dại.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y lập kế hoạch tiêm phòng dại định kỳ hàng năm cho đàn chó, đồng thời phối hợp UBND các huyện, thành, thị để tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% số chó đang nuôi. Chuẩn bị đầy đủ số lượng vaccin, cung ứng kịp thời, tận nơi để các đơn vị thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

3. Sở Y tế có kế hoạch chủ động về vaccin tiêm phòng và thuốc cấp cứu cho những người nghi bị chó dại cắn. Hạn chế số người tử vong do bệnh dại gây ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã cửa Lò chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và nhân dân trong địa bàn thực hiện tốt những nội dung trên.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.