• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 14/2005/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu năm 2005

_____________________

Trong những năm qua, công tác xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy vậy, hoạt động sản xuất, xuất khẩu vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém; kết quả đạt được so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra vẫn còn hạn chế, sản xuất hàng hóa xuất khẩu của Nghệ An vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ; sức cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp Nghệ An yếu; thị trường xuất khẩu chưa ổn định, giá trị kim ngạch bình quân đầu người còn thấp... Nguyên nhân chính của những yếu kém trên là do công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu còn nhiều hạn chế, các ngành, các cấp và các doanh nghiệp chưa thực sự coi thị trường xuất khẩu là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển; mặt khác do trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu còn bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu hội nhập...

Để khắc phục những tồn tại trên, và phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2005 giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu USD, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Giám đốc các doanh nghiệp làm công tác xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp thu gom hàng nông sản trên địa bàn và hàng ngoại tỉnh để tăng kim ngạch xuất khẩu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu hàng hóa của từng Sở, Ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tổng hợp và cập nhật thông tin thường xuyên, bao gồm cả những vướng mắc cần tháo gỡ, báo cáo UBND tỉnh để giải quyết kịp thời.

- Tổ chức tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế; kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng có liên quan; Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm và tư vấn thị trường, giói thiệu sản phẩm để cung cấp kịp thời thông tin về thị trường và các đối tác cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác chỉ đạo các huyện, thành, thị đẩy mạnh sản xuất các loại sản phẩm: Lạc, vừng, chè, cà phê, dứa, sắn; lợn sữa, lợn nạc để tăng sản lượng hàng hóa, tạo nguồn hàng phong phú cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và hàng hóa nông sản cho xuất khẩu. Đảm bảo đạt sản lượng hàng hóa trên 50.000 tấn lạc vỏ; 35.000 tấn chè búp tươi; 4.500 tấn vừng các loại; 1.800 tấn cà phê; 50.000 tấn dứa quả; 195.000 tấn sắn củ...; đáp ứng yêu cầu cho các cơ sở chế biến và hàng hóa xuất khẩu.

- Chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch phát triển trồng, chăm sóc rừng nguyên liệu, khai thác rừng trồng, đáp ứng tối đa nhu cầu về nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, nguyên liệu giấy, nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thủy sản tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển ngành thủy hải sản như chương trình đánh bắt xa bò, nuôi trồng và công tác chế biến, xuất khẩu hàng thủy hải sản, công tác khuyến ngư.

- Tiến hành điều tra chi tiết về công tác nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn tỉnh. Đánh giá và kiểm kê lại mạng lưới kinh doanh hàng thủy hải sản, kể cả các cơ sở kinh doanh tư nhân. Chi đạo doanh nghiệp tích cực thu mua nguyên liệu, đổi mới công nghệ, kiểm tra quy trình thâm canh, chế biến sản phẩm xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu thị trường thế giới. Đồng thời tăng cường liên doanh liên kết, đẩy mạnh khai thác hàng thủy sản xuất khẩu ngoại tỉnh.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, gắn xuất khẩu lao động với công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, tìm kiếm thị trường xuất khẩu có thu nhập cao và ổn định. Phấn đấu năm 2005, đưa được 7.000 - 8.000 lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài.

4. Sở Công nghiệp tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các huyện, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến đá trắng, thiếc thỏi, hàng dệt may, chế biến gỗ... đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tăng cường công tác khuyến công, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành chi tiêu kế hoạch được giao.

- Chỉ đạo ngành điện lực cung cấp điện kịp thời phục vụ cho các cơ sở kinh doanh tại các khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm và Cửa Lò, trước hết là phục vụ sản xuất cho các nhà máy đang hoạt động nhưng thiếu nguồn điện.

5. Hội đồng Liên minh các HTX và Doanh nghiệp NQD đôn đốc, chỉ đạo, vận động các doanh nghiệp, cơ sở phát triển sản xuất, thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu sản phẩm trước hết là các mặt hàng mây tre đan, dâu tằm tơ, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

6. Sở Kế hoạch Đầu tư đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của các Công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký có tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu, như: Công ty Liên doanh đá Việt Nhật; Công ty TNHH Ván ép Nhân tạo Việt Trung, Công ty Liên doanh mía đường Tate & Lyle, Công ty Liên doanh Gỗ Đài Loan, Công ty Liên doanh Trồng rừng và Chế biến nguyên liệu Giấy...

- Chỉ đạo công tác triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch sản xuất các sản phẩm, cây con chủ yếu tại các ngành, huyện, thành, thị và doanh nghiệp liên quan.

7. Cục Hải quan, các Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ Phát triển quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác xuất khẩu.

8. UBND các huyện, thành, thị làm tốt công tác vận động nhân dân ủng hộ các doanh nghiệp trong việc thu gom sản phẩm xuất khẩu. Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch phát triển sản xuất trên địa bàn huyện, thành, thị, nhất là: quy hoạch vùng nguyên liệu chè, sắn, dứa, cà phê; quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản; quy hoạch trồng rừng và khai thác lâm sản trên địa bàn.

9. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cần tích cực hơn nữa trong công tác xuất khẩu. Trước hết, phải đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng hóa, tạo nguồn hàng xuất khẩu phong phú đa dạng trên địa bàn tỉnh với chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế. Tăng cường công tác thu gom hàng hóa trong và ngoài tỉnh phục vụ xuất khẩu. Đẩy mạnh giao dịch tìm kiếm bạn hàng, thị trường, giữ chữ tín trong kinh doanh; chú trọng công tác cán bộ, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Nghệ An cả trên thị trường trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Giám đốc doanh nghiệp có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.