• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/02/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 09/2005/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 2 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về quản lý chất lượng tôm giống năm 2005

__________________

Năm 2004 nghề nuôi trồng thủy sản trong cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã gặp không ít khó khăn về chất lượng con giống, nhất là đối với sản xuất tôm giống... Do đó ngay từ đầu năm đã xẩy ra dịch bệnh đốm trắng ở tôm tại một số tỉnh làm tôm chết hàng loạt, diện tích bị thiệt hại trong cả nước lên tới hàng ngàn ha.

Ở tỉnh Nghệ An trong những năm qua số lượng trại sản xuất tôm giống tăng nhanh; đến nay đáp ứng 80% lượng giống yêu cầu trên toàn tỉnh, nhưng vụ nuôi vừa qua cũng gặp nhiều rủi ro; diện tích tôm bị bệnh đốm trắng 13,79 ha; lượng tôm giống bị bệnh là 2,755 triệu con.

Để quản lý tốt các cơ sở sản xuất và kinh doanh giông thủy sản đảm bảo chất lượng con giống cho người nuôi nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả nghề nuôi tôm; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò có cơ sở sản xuất tôm giống thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Giao cho Sở Thủy sản (trực tiếp là Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) kiểm tra tôm bố, mẹ theo Tiêu chuẩn ngành tại các Trại sản xuất giống tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, lấy mẫu tôm kiểm tra vi rút đốm trắng; nếu phát hiện thấy tôm bị nhiễm vi rút thì hủy bỏ (trường hợp tôm đã sinh sản bị nhiễm vi rút đốm trắng thì hủy diệt cả tôm bố mẹ và tôm con do chính tôm bố, mẹ bị nhiễm vi rút sinh ra).

Trong quá trình nuôi tôm nếu xẩy ra bệnh vi rút đốm trắng, thì phối hợp với các ngành, các địa phương chi đạo ngăn chặn kịp thời, không để bệnh tôm lây lan ra diện rộng.

2. Ủy ban nhân dân các huyện vùng ven biển, UBND thành phố Vinh, UBND thị xã Cửa Lò chi đạo UBND các xã có cơ sở có nuôi tôm, các trại sản xuất giống tôm trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của ngành; phối hợp với Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xử lý kịp thời khi phát hiện tôm bố, mẹ, tôm giống cũng như tôm thịt bị nhiễm vi rút bệnh đốm trắng.

3. Các hộ nuôi tôm, nếu mua tôm giống tại các tỉnh khác về nuôi, bắt buộc phải báo cáo với Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản kiểm tra trước lúc thả tôm giống ra ao để nuôi.

4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống tôm phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định; Khai báo kiểm dịch khi mua tôm bố mẹ, xuất giống, đóng đầy đủ phí, lệ phí theo quy định. cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản và các hộ mua giống tại các địa phương ngoài tỉnh, không tuân thủ các quy định của Nhà nước, nếu để xẩy ra thiệt hại sẽ không được Nhà nước hỗ trợ mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Thủy sản Nghệ An thường xuyên nắm bắt tình hình chất lượng, dịch bệnh của tôm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện vùng ven biển, UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống tôm và các hộ nuôi tôm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm giúp cho nghề nuôi tôm của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.