• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 34/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc tập trung triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người

__________________________

Hiện nay, tuy dịch cúm gia cầm trên phạm vi cả nước đã lắng xuống, nhưng mầm bệnh vẫn còn và đang tiềm ẩn nhiềụ khả năng tái phát trở lại. Trong khi đó, dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người đang xảy ra và diễn biến phức tạp ở nhiều nước trong khu vực và trên Thế giới. Thế giới đang đứng trước nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người. Thực hiện Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; Để chủ động đối phó với dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người có thể xẩy ra, ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thầnh phố Vinh và thị xã Cửa Lò; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

2. Phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, ngay từ nơi ở, cơ quan, công sở, trường học và nơi công cộng. Triển khai công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng ở tất cả cơ sở chăn nuôi, giết mổ và chợ bán gia cầm; ở nơi chăn nuôi nhỏ lẻ nông dân tự giác thực hiện tiêu độc khử trùng; Các cơ sở chăn nuôi gia cầm lớn chủ trang trại kết hợp với bên liên doanh thực hiện nghiêm túc việc phun thuốc tiêu độc khử trùng theo quy định của ngành Thú y; Những địa điểm trước đây đã bị nhiễm dịch bệnh cúm gia cầm và vùng dọc tuyến đường QL1A, giao các địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và Chi cục Thú y xây dựng phương án phun thuốc tiêu độc khử trùng, UBND Tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí mua hóa chất để phun ở vùng này.

3. Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Y tế xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm Tỉnh thẩm định, tham mưu trình UBND Tỉnh phê duyệt trước ngày 30 tháng 10 năm 2005.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hành động khẩn cấp được UBND Tỉnh phê duyệt, tổ chức xây dựng ngay kế hoạch hành động khẩn cấp của địa phương, đơn vị mình, để chủ động đối phó dịch bệnh với tinh thần nỗ lực cao nhất; không để xảy ra dịch và nếu có dịch thì phải hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra.

Việc quán triệt và triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 và đại dịch cúm ở người phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm của mỗi người dân, các tổ chức quần chúng; phải huy dộng sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt kế hoạch hành động khẩn cấp trên địa bàn với yêu cầu đúng kế hoạch, đúng kỹ thuật, kịp thời gian.

5. Sở Văn hóa thông tin, Đài PTTH tỉnh, báo Nghệ An phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Y tế xây dựng đề cương để tuyên truyền cho nhân dân hiểu được nguy hại của dịch bệnh đối với sức khỏe con người, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng ngừa; không chủ quan, song không làm dân hoang mang.

6. Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và UBND các huyện chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân không chăn nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị. Vùng ngoại thành chăn nuôi phải tổ chức tập trung xa khu dân cư và có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho các hộ dừng chăn nuôi gia cầm chuyển sang sản xuất ngành nghề khác. Hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm đúng theo tiến độ kế hoạch thời gian, chất lượng tốt. Tổ chức giám sát chặt chẽ về dịch tễ đối với đàn gia cầm đã tiêm phòng. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Quản lý chặt chẽ công tác nhập giống gia cầm từ các địa phương vào Nghệ An; Chỉ được nhập giống gia cầm từ những cơ sở chăn nuôi đã được kiểm tra và xác nhận không có bệnh cúm gia cầm, gia cầm có đủ hồ sơ nguồn gốc giống.

7. Sở Nông nghiệp & PTNT và sở y tế theo dõi, cập nhật, giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cầm và dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh cũng như trong nước, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

8. Sở Y tế chuẩn bị phương án về kỹ thuật, vật tư, trang thiết bị và nhân lực chung của toàn ngành; Đồng thời chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, xây dựng phương án để có đủ điều kiện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân khi có dịch cúm xẩy ra.

9. Sở Tài chính bố trí Ngân sách để mua đủ hóa chất, vật tư, thiết bị bảo hộ an toàn phòng chống dịch theo kế hoạch.

10. UBND tỉnh đề nghị các tổ chức đoàn thể quần chúng chỉ đạo, động viên thành viên của tổ chức mình đồng tình ủng hộ và tham gia tốt công tác phòng chống dịch theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.