• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 37/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 22 tháng 12 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân 2005-2006

______________________

Thời gian qua, tuy mới xảy ra một vài đợt rét đậm, nhưng ở một số địa phương như Kỳ Sơn, Quế Phong,... đã có hiện tượng trâu, bò, dê chết do rét và dịch bệnh. Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ thời tiết vụ Đông Xuân 2005 - 2006 diễn biến phức tạp, sẽ còn nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, sức khỏe người và gia súc.

Để chủ động phồng, chống dịch bệnh và đói rét, đổ ngã cho đàn gia súc, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tích cực chỉ đạo nhân dân phòng, chống dịch bệnh và đói rét, bảo vệ tốt sức khỏe cho đàn gia sức. Không bắt trâu bò cày kéo quá sức, những ngày rét hại không cho trâu bò ra đồng và không chăn thả trâu bò quá sớm và về quá muộn. Che chắn kín chuồng trại đủ ấm, hạn chế gió lùa vào chuồng. Tăng thêm chât độn chuồng, đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo. Tìm kiếm thêm nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa rét như cỏ khô, rơm, cám, chuối cây, thức ăn bổ sung, đảm bảo cho gia súc ăn no, uống nước ấm. Đặc biệt các huyện miền núi cao phải đưa trâu bò, dê về nuôi nhốt tại chuồng, không thả rông qua đêm ngoài rừng.

2. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, dự báo tình hình dịch bệnh và lập phương án phòng chống dịch tích cực nhất. Phát hiện và can thiệp kịp thời các trường hợp trâu bò ốm chết, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

3. Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các lò mổ, chợ, tụ điểm buôn bán động vật và sản phẩm động vật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ địa phương này sang địa phương khác.

4. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc trong mùa mưa rét, nhằm giúp nhân dân hiểu về chủ động phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia sức có hiệu quả.

5. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Chi cục thú y chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật tư, thuốc phòng và điều trị, sẵn sàng cung ứng cho các địa phương và nhân dân khi có dịch xẩy ra, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.