• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Số: 15/CT-UBND-NC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2015

CHỈ THỊ

Về việc phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới  giữa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam)

với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

____________________________

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm, tội phạm ma túy trên hai tuyến biên giới của tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Từ tháng 8/2014 đến nay, các lực lượng chức năng hai bên biên giới đã phát hiện, bắt giữ 124 vụ, 156 đối tượng liên quan hoạt động tội phạm ma túy, thu hơn 90 bánh hêrôin cùng nhiều tang vật liên quan khác, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa bàn khu vực biên giới. Gần đây, trên tuyến biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng xuất hiện nhiều đường dây, ổ nhóm hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Để kịp thời ngăn chặn hoạt động tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới Việt - Lào, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND-NC ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, Chỉ thị số 1302/CT-BTL ngày 05/5/2015 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc triển khai thực hiện mô hình Kế hoạch số 1048/KHPH/CPCTPMT-C47 giữa Cục phòng chống tội phạm ma tuý Bộ Tư lệnh Biên phòng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn xây dựng, triển khai Kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), trình Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Công an tỉnh chỉ đạo phòng chức năng và Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với lực lượng Biên phòng và UBND huyện Kỳ Sơn tăng cường các biện pháp phát hiện, ngăn chặn và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; triệt xóa các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy ở khu vực biên giới, đặc biệt là ở các địa bàn thuộc xã Mường Lống, Huội Tụ, Thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn); quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng có dấu hiệu, hoạt động phạm tội ma túy; tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới.

3. Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện Kỳ Sơn quản lý người nghiện, phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện đạt hiệu quả.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn huyện Kỳ Sơn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý ở khu vực biên giới.

5. Sở Tài chính căn cứ vào khả năng ngân sách, nhu cầu để tham mưu  UBND tỉnh xem xét, giải quyết hỗ trợ kinh phí thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức truy tố, xét xử nghiêm các vụ án về ma túy. Chọn một số vụ án điểm để xét xử lưu động ở các huyện giáp biên giới Việt – Lào, đặc biệt là huyện Kỳ Sơn để tuyên truyền, giáo dục và răn đe.

Yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh theo quy định./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Xuân Đại

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.