• Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  27/05/2020

  08/06/2020

 • Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

  Điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020

  27/05/2020

  08/06/2020

 • Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND

  Về việc hỗ trợ tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  27/05/2020

  18/06/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư

  27/05/2020

  08/06/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

  27/05/2020

  08/06/2020

 • Nghị quyết 69/2019/QĐ-UBND

  Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 59/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 67/2019/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong truuwòng hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 và Điều 2 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh ninh Bình

  12/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.