• Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  08/04/2021

  20/04/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  17/03/2021

  01/04/2021

 • Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  11/03/2021

  01/04/2021

 • Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  08/03/2021

  20/03/2021

 • Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

  Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/03/2021

  20/03/2021

 • Quyết định 02/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định số lượng Phó Giám đốc của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

  09/02/2021

  01/03/2021

 • Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  20/01/2021

  01/02/2021

 • Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  16/11/2020

  01/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.