• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2016
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 03/2016/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/05/2016 Văn bản được ban hành 03/2016/CT-UBND
28/05/2016 Văn bản có hiệu lực 03/2016/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.