• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2020
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình và bãi bỏ Quyết định số 900/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu 04/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/02/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/02/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phó Chủ tịch Tống Quang Thìn
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.