• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 02/08/2014
Về việc ban hành “quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng, công trình xây dựng của các sở, ban, ngành và UBND các cấp” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Số ký hiệu 967/2005/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/05/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/06/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Xây dựng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phó Chủ tịch Vũ Văn Tám
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 21/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ngày hết hiệu lực 02/08/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.