• Quyết định 132/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó Trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  06/12/2017

  16/12/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 131/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  04/12/2017

  14/12/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 129/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý trong sản xuất, kinh doanh về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  01/12/2017

  11/12/2017

 • Quyết định 128/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về nguyên tắc., tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa ban tỉnh Ninh Thuận

  01/12/2017

  11/12/2017

 • Quyết định 127/2017/QĐ-UBND

  Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  28/11/2017

  08/12/2017

 • Quyết định 126/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  24/11/2017

  04/12/2017

 • Quyết định 125/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyên, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  20/11/2017

  30/11/2017

 • Quyết định 124/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

  20/11/2017

  30/11/2017

 • Quyết định 123/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp kinh tế với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  20/11/2017

  30/11/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.