• Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  08/02/2018

  18/02/2018

 • Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  V/v quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công thương và chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương là Trưởng, Phó Phòng kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh

  02/02/2018

  12/12/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  31/01/2018

  10/02/2018

 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

  26/01/2018

  06/02/2018

 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

  Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  26/01/2018

  06/02/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  24/01/2018

  04/02/2018

 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

  Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần công tác xây trát gạch Block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  24/01/2018

  04/02/2018

 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

  Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  23/01/2018

  03/02/2018

 • Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) gai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  04/01/2018

  14/01/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.