• Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  04/05/2020

  14/05/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Quy định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  28/04/2020

  08/05/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  17/04/2020

  27/04/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  01/04/2020

  11/04/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

  18/03/2020

  28/03/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước tỉnh ninh Thuận.

  02/03/2020

  12/03/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  02/03/2020

  12/03/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá hoa màu, cây trồng, mật độ cây trồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  17/02/2020

  27/02/2020

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  17/01/2020

  27/01/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.