• Quyết định 103/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 102/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan khu trưng bày, triển lãm tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 101/2018/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 100/2018/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vẫn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 99/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận

  27/12/2018

  07/01/2019

 • Quyết định 98/2018/QĐ-UBND

  Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung - Ninh Thuận

  26/12/2018

  06/01/2019

 • Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh giáo dục phổ thông thuộc diện hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.