• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 124/2018/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/12/2018 Văn bản được ban hành 124/2018/TT-BTC
10/02/2019 Văn bản có hiệu lực 124/2018/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.