This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/ninhthuan/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=9035&Keyword="> [Toàn văn]

 • Quyết định 720/TTg Về việc khắc phục hậu quả bão lụt ở một số tỉnh phía Bắc

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 716-TTg Quyết định phê duyệt phương hướng nghiên cứu và danh mục các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về khoa học xã hội-nhân văn giai đoạn 5 năm 1996-2000

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 764-TTg Về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 783/TTg Về viêc phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt ở ĐBSCL

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 63-CP Quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 318/QĐ-NH5 Quyết định ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng Quốc doanh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 896-TTg Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 915/TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 924/TTg Bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành Y tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 923/TTg Quyết định về việc thưởng Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ hàng năm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 969-TTg Quyết định về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 988-TTg Quyết định phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 1996 -2010

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 991/TTg Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 971/TTg Quyết định ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 82/CP Ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 791/TTg Quyết định về việc xác lập khu bảo tồn thiên nhiên vùng núi Tà Kóu, huyện Hà Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 830/TTg Quyết định về việc chuyển giao Vườn Quốc gia Bến En thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 876/TTg Quyết định về việc phê duyệt dự án lâm nghiệp xã hội và bảo tồn thiên nhiên Khu Pù Mát, tỉnh Nghệ An (do EU tài trợ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 970/TTg Quyết định về việc xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng hồ Kẻ gỗ tỉnh Hà Tĩnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 911/TTg Về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Bể thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 175/QĐ-NH5 Quyết định ban hành Quy chế mở, hoạt động và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 957/1997/QĐ-TTg Quyết định cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 224-TTg Về việc thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 415-TTg Về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 154-TTg Việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 354/TTg Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý nước và công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 369-TTg Về việc lấy ngày 4 tháng 10 hàng năm là Ngày Phòng cháy, chữa cháy toàn dân.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 50-CP Về thành lập tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 548-TTg Về việc thành lập các Ban Chỉ đạo cổ phần hóa theo Nghị định số 28/CP ngày 7- 5-1996 của Chính phủ.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 930-TTg Về việc giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý Quảng trường Ba Đình.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 21-TTg Về việc bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (1)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.