• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2017
Bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu 33/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/04/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/04/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.