• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu 24/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/03/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/04/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Bảo Hiểm
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.