• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/06/2018
Bãi bỏ Khoản 9, 10 Điều 4 Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu 39/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/06/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/06/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Ninh Thuận Phó Chủ tịch Lê Văn Bình
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.