• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 10/03/2014
Sửa đổi Điều 6, khoản d Điều 8 của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Số ký hiệu 41/2006/QĐ-BCN Ngày ban hành 01/12/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/12/2006
Nguồn thu thập Công báo số 19+20, năm 2006 Ngày đăng công báo 15/12/2006
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
  • Thị trường trong nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công nghiệp Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 42/2013/TT-BCT Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp Ngày hết hiệu lực 10/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.