• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2013
Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001
Số ký hiệu 17/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 22/02/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 115+116, năm 2011 Ngày đăng công báo 06/03/2011
Ngành
  • Công an
  • Công Thương
  • Khoa học và công nghệ
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
  • Thị trường trong nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất Ngày hết hiệu lực 15/09/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.