• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/02/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 10/08/2019
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/02/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/02/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.