• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1107/QĐ-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/10/2013 Văn bản được ban hành 1107/QĐ-BNV
08/10/2013 Văn bản có hiệu lực 1107/QĐ-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.