• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2014
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 12/2014/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/09/2014 Văn bản được ban hành 12/2014/QĐ-UBND
20/09/2014 Văn bản có hiệu lực 12/2014/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.