• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2017
Về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
Số ký hiệu 45/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/12/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/01/2017
Nguồn thu thập Văn bản đến Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Bùi Minh Châu
Phạm vi
  • Tỉnh Phú Thọ

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.