• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/04/2009
Hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân
Số ký hiệu 03/2009/TT-BNV Ngày ban hành 29/04/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 29/04/2009
Nguồn thu thập Công báo số 259 + 260, năm 2009 Ngày đăng công báo 20/05/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.