• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/06/2018
Về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 12 /2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/06/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/06/2018
Nguồn thu thập Công văn đến Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Bùi Minh Châu
Phạm vi
  • Tỉnh Phú Thọ

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.