• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
Số ký hiệu 28/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/12/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/01/2022
Nguồn thu thập Hệ điều hành văn bản của tỉnh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Bùi Văn Quang
Phạm vi
  • Tỉnh Phú Thọ

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.