• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2002
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn"
Số ký hiệu 85/2002/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/06/2002
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/06/2002
Nguồn thu thập ố 36 Ngày đăng công báo 30/07/2002
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.