• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2014
Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Số ký hiệu 06/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 21/01/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 08/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 163+164, năm 2014 Ngày đăng công báo 01/02/2014
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.