• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/06/2013
Hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Số ký hiệu 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH Ngày ban hành 08/05/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/06/2013
Nguồn thu thập Công báo số 281+282 Ngày đăng công báo 22/05/2013
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngoại giao
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.