• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 22/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 18/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2017
Nguồn thu thập Cổng TTĐT Quảng Bình Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình Chủ tịch Hoàng Đăng Quang
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản. Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.