• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/1989
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2014
Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sản xuất kinh doanh và sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Số ký hiệu 08/QĐ-UB Ngày ban hành 10/07/1989
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/07/1989
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử Quảng Bình Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Chủ tịch Trần Sự
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Bình

Thông tin áp dụng

kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sản xuất kinh doanh và sự nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.