• Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Về việc phân câp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/09/2020

  05/10/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/20n/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam

  04/09/2020

  15/09/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nô công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

  04/09/2020

  20/09/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  17/07/2020

  01/08/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  17/07/2020

  01/08/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/07/2020

  25/07/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  07/07/2020

  25/07/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  01/07/2020

  15/07/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/06/2020

  13/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.