• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/2006
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 45/2006/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2006 Văn bản được ban hành 45/2006/TT-BTC
18/06/2006 Văn bản có hiệu lực 45/2006/TT-BTC
03/10/2009 Được bổ sung 167/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.