• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 3592/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/10/2005 Văn bản được ban hành 3592/QĐ-BCN
28/10/2005 Văn bản có hiệu lực 3592/QĐ-BCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.