• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/04/2015 Văn bản được ban hành 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC
10/06/2015 Văn bản có hiệu lực 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.