• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2016
Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 26/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/12/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/12/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký      
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2017
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.