• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 24/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/10/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Tài nguyên khoáng sản, địa chất
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phó Chủ tịch Huỳnh Khánh Toàn
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

thay thế Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.