• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2017
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ điều 10 của Quy địnhtrình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 27/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/11/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/12/2017
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
  • Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.